شماره های پشتیبانی: 02188945584 - 02188946146

دو کوکی توسط این سایت استفاده می‌شوند:

کوکی اصلی کوکی نشست است که معمولاً MoodleSession نامیده می‌شود. مرورگر شما باید به این کوکی اجازه دهد تا تداوم و حفظ ورود بین صفحه‌های مختلف را برای شما فراهم کند. هنگامی که از سایت خارج می‌شوید یا مرورگر را می‌بندید این کوکی از بین می‌رود (در مرورگر شما و در کارگزار).

کوکی دیگر که معمولاً MOODLEID نامیده می‌شود، صرفاً برای راحتی است. از این کوکی فقط برای به خاطر سپردن نام کاربری شما در مرورگر استفاده می‌شود. در نتیجه هرگاه بعداً به این سایت می‌آیید، فیلد نام کاربری در صفحهٔ ورود به سایت از قبل برای شما پر شده خواهد بود. نپذیرفتن این کوکی امن‌تر است - تنها باید هر بار که وارد سایت می‌شوید نام کاربری خود را تایپ کنید.