اپلیکیشن های کلاس آنلاین

android1 ios windows

برای ورود به کلاس آنلاین ملزم به نصب اپلیکیشن نیستید، درصورتی که با کروم وارد سامانه شوید نیز می توانید به کلاس آنلاین وارد شوید.

درصوتی که مایل به اشتراک گذاری صدا یا تصویر هستید حتما باید اپلیکیشن نصب کنید و سپس از طریق کلاس وارد شوید.