آغاز برنامه آموزش های تطبیقی تکمیلی همکاران جدید

  

همکار محترم

آموزش های تطبیقی تکمیلی برای شما فعال شده است، لطفاً ابتدا دوره های الکترونیکی ضمانت نامه و تخصیص منابع را مشاهده فرمایید و متعاقباً در جلسات حضوری که از روز شنبه پنجم  مهرماه از طریق مسولین آموزش به شما اطلاع رسانی خواهد شد حضور بهم رسانید.

مطمئنا انگیزه شما در کسب و یادگیری موضوعات مورد بحث که مستقیماً در عملکرد شما در ارائه خدمات به مشتریان بانک اثرگذار خواهد بود تاثیر بسزایی در دستیابی به اهداف عالیه نخستین بانک ایرانی خواهد داشت.

با آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون،

اداره کل آموزش بانک سپه

آخرین تغییر: پنج‌شنبه، 3 مهر 1399، 10:13 صبح